Col·laboradors

Entitas, ajuntaments, empreses i associacions que col·laboren amb l’entitat

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Terrassa  – TAULA DE LA DISCAPACITAT
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Rubí
Fons social europeu
QSport
C.E Horitzó
PRODIS
FUPAR
COORDINADORA CAPAÇ
PAME