L’entitat

Qui som?

L’Associació l’Estel – Associació pro persones en risc d’exclusió social és una entitat sense ànim de lucre que duu a terme un projecte relacionat amb el benestar personal i social per a persones en risc d’exclusió social (especialment al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual/diversitat funcional) i per a les seves famílies. El nostre projecte té com a missió principal millorar la qualitat de vida, la salut, l’autonomia i la normalització dels col·lectius en rics d’exclusió social atesos mitjançant la creació d’un espai d’interrelació i diferents programes d’activitats i recursos.

On estem?

L’Associació l’Estel ofereix activitats i serveis als municipis de Terrassa, Sabadell, Rubí i Sant Cugat.

Objectius

  1. Oferir activitats i recursos especialitzats i diferenciats que donin resposta a les principals demandes i necessitats reals de la població en risc d’exclusió social i a les seves famílies.
  2. Crear espais que sensibilitzin i facilitin la integració de les persones en risc d’exclusió social.
  3. Treballar en la millora de l’autonomia.
  4. Oferir una atenció socioeducativa individual i familiar als col·lectius atesos i a les seves famílies (en especial a aquelles en situació de risc), amb la fita de reforçar el correcte procés de socialització, prevenint i evitant el deteriorament.
  5. Treballar en l’àmbit comunitari establint una relació amb les diverses entitats i recursos del territori , indiferentment de si treballen la discapacitat; i possibilitar la creació d’una xarxa que permeti planificar i crear espais i activitats conjuntes i comunitàries.

c) Missió, visió i valors

El nostre projecte té com a missió principal millorar la qualitat de vida, la salut, l’autonomia i la normalització dels col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant la creació d’un espai d’interrelació i oferint diferents recursos que atenguin a les seves necessitats com individus i com a col·lectiu.

La nostra visió es centra en vetllar per l’autonomia dels participants millorant les seves capacitats i contribuint al seu progrés personal i social. Volem despertar consciències crítiques i responsables amb la seva situació personal. També volem ser un punt de suport i acompanyament de les famílies.

Volem ser un mecanisme que faciliti la participació de la ciutadania i que fomenti l’associacionisme, reforçant i recolzant la xarxa associativa existent a les diferents ciutats on participem.

Destaquem diversos valors, que donen la identitat al projecte i que són l’essència de l’associació:

  • Cooperació: creiem en el benefici mutu de les interrelacions humanes. Es una virtut a la qual s’uneixen forces per aconseguir una mateix finalitat. A l’Associació l’Estel creiem en la cooperació com a eina bàsica de treball.
  • Igualtat: com a garantia de participació. Creiem en la igualtat d’ oportunitats i tracte a tots els nivells, i amb independència del sexe, origen, creences, orientació sexual o diversitat funcional.
  • Transformació social: aconseguir canvis a les formes de pensar, de fer, de sentir la societat. Treballar per trencar estereotips i tòpics per tal de crear una societat més justa.
  • Aprenentatge i millora contínua: creiem en l’evolució contínua sense posar límits. Aprenem de tot aquella informació que ens arriba i ens pot ajudar a créixer. Estem molt pendents de les necessitats i peticions de les famílies per tal de poder avançar amb elles, cobrint las mancances que poden anar sorgint en les diferents etapes de la vida dels usuaris/usuàries.