Servei de Respir

DESCRIPCIÓ

Els recursos i serveis de respir tenen com a objectiu oferir un temps de descans als familiars i cuidadors/es de les persones participants. Alhora es promou el desenvolupament de les persones que fan ús del servei i es procura aconseguir una vida familiar i social més satisfactòria.

OBJECTIUS

Oferir descans d’hores i energies als cuidadors principals per tal de prevenir el desgast físic i emocional derivat de l’atenció constant a persones amb discapacitat intel·lectual/diversitat funcional.

Oferir un servei a un cost econòmic social per tal de que els cuidadors principals puguin derivar-nos als usuaris/usuàries per diferents motius: laborals, descans familiar, urgències, etc.

Fomentar l’autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual/diversitat funcional.

Crear un model d’oci sostenible i inclusiu.

Treballar la vinculació de les persones participants a l’entorn comunitari de la ciutat.

ACTIVITATS

El programa de respir té diverses modalitats:
Respirs de curta durada: allotjaments d’una, dues o tres nits amb activitats diverses
Colònies d’una setmana: allotjament d’una setmana de duració a albergs i cases de colònies am b activitats diverses.
Sortides: excursions , concerts musicals i sortides culturals de 3 a 8 hores de duració.

TRANSPORT ADAPTAT A DOMICILI

Sol·licitar

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Nom (requerit)

Correu electrónic (requerit)

Teléfon

Assumpte

Missatge

EMAIL DE CONTACTE

respir@associacioestel.com