Servei de suport individualitzat

Activitats de suport individualitzat

DESCRIPCIÓ

Conjunt de tasques i activitats específiques: acompanyaments, atencions individualitzades i activitats individualitzades dirigides (fora del domicili de la família) relacionades directament amb la persona amb discapacitat intel·lectual/diversitat funcional; o bé l’assistència als/les usuaris/usuàries (dintre del domicili) quan els familiars estan absents durant un període de temps prèviament establert.

OBJECTIUS

  • Proporcionar suport a les famílies mitjançant de l’atenció temporal del seu familiar amb discapacitat intel·lectual/diversitat funcional a través de personal especialitzat.
  • Donar suport a la família en el seu domicili o fora d’aquest.
  • Oferir serveis d’atenció puntual als usuaris i usuàries amb discapacitat intel·lectual/diversitat funcional, contribuint a millorar en la mesura del possible la seva qualitat de vida.
  • Oferir hores de descans als cuidadors principals, facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Prevenir possibles situacions de conflicte.

ACTIVITATS

  • Acompanyaments des del domicili de la família fins als centres habituals dels usuaris/usuàries.
  • Acompanyaments a activitats fora del domicili.
  • Suport individual dintre del domicili de la família.
  • Suport individual en activitats d’oci i lleure fora del domicili.

TRANSPORT ADAPTAT A DOMICILI

Sol·licitar

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Nom (requerit)

Correu electrónic (requerit)

Teléfon

Assumpte

Missatge

EMAIL DE CONTACTE

atencioindividual@associacioestel.com